Cайн мэдээний Товхимол ба Библийн Нийгэмлэг

Cайн мэдээний Товхимол ба Библийн Нийгэмлэгт тавтай морилно уу. Cайн мэдээний Товхимол ба Библийн Нийгэмлэг нь Есүс Христэд итгэх итгэлээр, нигүүлсэлээр дамжуулан Авралын Сайн Мэдээг дэлхийд хуваалцсанаар Христийн тушаалыг гүйцэтгэхээр зорьж байгаа болно.

Бидэнтэй Холбогдох

Хэрэв танд Библийн тухай асуултууд болон Бичээсийн тухай хэн нэгэнээс асууж тодруулмаар байвал дараахь хүснэгтийг бөглөнө үү. Мөн та хувьдаа уншиж эсвэл бусадтай хуваалцахаар товхимолуудаас цахим шуудангаар хүсэлт гарган, үнэгүй хүлээн аваарай.


Товхимолыг Захиалах