Хайр - Өнөөдөр дэлхий дээрх хамгийн чухал хэрэгцээ

Хайр... аль ч орны хэлэнд энэ үг хамгийн яруу сайханаар дуудагддаг бас сонсогддог  үгсийн нэг. Энэ үг бидний оюун санаанд ямар их учир утгыг бодогдуулна вэ: сэтгэл татагдах, халамж, халуун дулаан байдал, сайхан сэтгэл, ойлголцол, найдвартай байдал, эсвэл ээж бодогдож байна уу? Гэхдээ өөрлүүгээ хандаад бодоод үз, энэ сайхан үг үнэхээр ямар утга учиртай вэ? Та хайрлуулахыг хүсдэг үү? Эсвэл та өөрөө хайрладаг уу? Танд хайрын талаар маш чухал нууцыг дэлгэж хуваалцахыг хүсэж байна. Та анхааралтай уншаарай!

Аливаа зүйст төв буюу цөм гэж байдаг шиг хайрын цөм нь Бурхан юм. Тиймээс Бурхан бол хайр мөн, Түүний хайр, таны зүрх сэтгэлийн төвд үргэлжид оршиж та бусдыг хайрлаж, хайрлуулахыг Тэрбээр зохицуулан танд тусалж байдаг байна. Тиймээс Бүх хайрын эх үндэс бол Бурхан юм. 1 Иохан 4:16-д хэлэхдээ, “Мөн бид, Бурханд бидэнд зориулсан хайр байдгийг мэдэж бас итгэсэн билээ. Бурхан бол хайр; хайрын дотор оршин суугч хэн ч Бурхан дотор оршин суудаг бөгөөд Бурхан түүний дотор оршдог юм” гэсэн байдаг. Хэрэв хүн Бурхан дотор оршин, Түүгээр дамжуулан хайрыг олохгүй бол жинхэнэ хайрын эх үндэс сайн сайхныг мэдэрч, түүнээс ундран гарах ерөөлийн эх булгыг хэн ч, хэзээ ч олж чадахгүй.

Хайрын эсрэг байдал нь: үзэн ядалт, үл итгэлцэл, хувиа хичээсэн явдал, хүчэрхийлэл бас дайн байлдаан юм. Өнөөгийн дэлхийд зонхилж буй гол асуудлууд болон нөхцөл байдлуудыг бид анхааралтай хараад үзье. Үүнээс харахад олон, олон гэр бүлүүдэд хайрын хэрэгцээ яахын аргагүй маш их хэрэгтэй байгааг ойлгох болно.

Харин таны тухайд асууя! Та хайрлуулж байдгаа мэдэрдэг үү? Таны зүрх сэтгэлд  хайр дутагдаж буй мэдрэмж, халуун дулаан байдал үгүйлэгдэж хэзээ ч үл холдох сэтгэлийн өвдөлт, гансрал гутрал, мөн ганцаардлыг мэдэрдэг үү? Таныг хэн ч хэзээ ч жинхэнээсээ халамжилж анхаарал хандуулж байгаагүй хачирхалтай мэдрэмж үе үе орж ирдэг байсан уу? Таны эцэг эх бие биендээ хайргүй мөн үр хүүхдүүдээ чин сэтгэлээсээ хайрладаггүй тийм гэр бүлд өсөж торнисон уу?

Өнөөдөр “би эхэнд” гэсэн хандлагатай ноёрхол энэ дэлхийн хаана ч очсон газар сайгүй зонхилж байна. Цаашлаад энэ хандлагууд нь улам түгээмэл болж байна. Өөрийн сонирхолд хөтлөгдөн амин хувиа хичээсэн байдал нь зүрх сэтгэлд өвдөлтийн үр дагавар болж эхэлдэг. Өөрийн шунал хүслийг гүйцэлдүүлэх эхний алхам нь бусдын сэтгэлийг татахаар хайж байдаг дур булаам байдал, айлгүйтэл зэрэг нь амин хувиа хичээсэн хэрэг юм. Энэ нь бусад хүмүүст ихэнхдээ саад тотгор болдог бөгөөд тэд үүнийгээ хайр гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ энэ бол хайр биш юм. Энэхүү дур булаам байдлаа хайр хэмээн нэрлэгсэд нь зөвхөн өөрийн хувийн зугаа цэнгэлийг хайгч, амиа хичээх үзэл юм.

Эхийг дэлгэрэнгүй: Хайр - Өнөөдөр дэлхий дээрх хамгийн чухал хэрэгцээ

Хайр нь хэн нэгэний хувийн алдар нэр хүнд болоод тааламжит байдлыг хөхүүлэн дэмждэг хэрэгсэл бишээ. Бид өөрсдөө хайж авчирдаг амьдралын энэ зовлон бэрхшээлүүд нь Бурхан бидэнд хайргүйг харуулж байгаа хэрэг биш юм. Харин биднийг зохисгүй энэ байдлаас гаргаж авахын тулд Бурхан зарим үед бидний сайн сайхны төлөө бэрхшээлтэй нүүр тулгаран, түүнийг даван туулах бас туршлагатай, тэвчээртэй болгож суралцуулахаар зовлон бэрхшээлүүдийг хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ бол Бурханы жинхэнэ хайрын илэрхийлэл бөгөөд биднийг хүмүүжүүлдэг арга барилынх нь нэг хэсэг юм. Эзэн бидэнд энэ тухай юу гэж айлдсан вэ? Еврэй 12:6,7-д хэлэхдээ “Учир нь Эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг юм. Тэрбээр хүлээн авсан хүү болгоноо ташуурддаг.  ...Бурхан хөвгүүддээ ханддаг шиг та нартай тийнхүү харьцдаг. Учир нь эцэг нь сахилгажуулдаггүй хүү хаа байна?” гэжээ. Үүний адил, жинхэнэ хайраар хайрладаг эцэг эх, хүүхдийнхээ хүссэн бүхнийг өгөөд байдаггүй харин түүний оронд хүүхдийнхээ сайн сайхан, ашиг тусыг нь бодож тэрхүү хүслийг нь зогсоодог.

Хайр бол өөрийгөө золих явдал мөн. Жинхэнэ хайр нь бусдын төлөө үргэлж сайн сайхныг эрэлхийлэн хайж байдаг. Иохан 10: 15-д Есүс хэлэхдээ “Эцэг, Намайг мэддэг шиг түүнчлэн Би Эцэгийг мэддэг; бөгөөд мөн Би хоньдын төлөө Өөрийн амийг өгнө.” Хайр бол дулаан, өрөвч, бас эелдэг юм. Хэрэв бид үнэхээр хайрладаг бол бид ойр дотны хүмүүсийнхээ өнөө болон ирээдүйг анхааран халамжлах хэрэгтэй. Хайрладаг эр нөхөр буюу аав нь өөрийн эхнэр болон хүүхдүүддээ хайр, хүндэтгэлээ үзүүлэн харуулж байдаг. Тэрээр хайр дүүрэн бас энх тунх байх уур амьсгалыг гэр бүлийнхэндээ бүрдүүлж өгөхийн тулд тэдэнд баяр хөөрийг өгч, аюулгүй гэр орон мөн амар тайван байдлын гол багана нь болж өөрийгөө зориулан зольж байдаг. Чин зүрх сэтгэлээсээ хайрладаг эхнэр ба ээж нь өөрийн эр нөхрөө хүндэлж, хүүхдүүддээ эцэг эхээ мөн бие биеэ хайрлаж хүндэтгэх, үр хүүхдүүдээ сурган хүмүүжүүлэх үйлст ухамсрыг суулгаж сургадаг. Тэрээр гэр бүлийн гишүүн бүрт найдвартай байдлыг баяр хөөртэйгөөр хангаж байдаг. Христ хайрын мөн чанарыг биелүүлэхын тулд Өөрөө хүсээгүй атлаа загалмай дээрх үхлээр дамжуулан үлгэр дууриалал болж хайрыг харуулсан билээ.

Хэрэв танд хайр хэрэгтэй байгааг мэдэрдэг бол -хэрэв таны зүрх сэтгэлд хоосон орон зай байгаа мэт бодол оршин байдаг бол -та жинхэнэ хайрыг олохоор тэмцэх хэрэгтэй. Та өөрийгөө Бурханд даатган өгвөл жинхэнэ хайрыг олох болно.

Бурхан таныг зөөлөн, өрөвдөн халамжил-сан, хязгааргүй хайраар хайрладаг. ТЭРБЭЭР таныг халамжилж, амьдралын бүхий л үеийн туршид зүрх сэтгэлийн тань зовлон шаналалыг хуваалцаж, танд туслахыг хүсдэг. Хэрэв та ганцаардлыг мэдэрч, хэн нэгэн халамж анхаарал тавихгүй байгаа мэт бодол эргэлдвэл амьд Бурхан болох аугаа  Нэгэн, Өөрийн Хүүг таны зүрх сэтгэлийн зовнил, шаналал мөн уй гашуунаас хуваалцаж, амраах найдварыг өгүүлэхээр илгээсэн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй.

Хэрэв та Түүн рүү эргэвэл, таны хамгийн их ганцаардмал үеүдэд, мөн таны хамгийн урагшгүй өдрүүдэд ТЭРБЭЭР танд тав тух, хүч чадал болоод зүг чигийг өгөх болно.

Хэрэв та Бурханд хэрхэн хүрэх тухайгаа мэдэхгүй байгаа бол зөвхөн өөрийн зүрх сэтгэлээ Түүнд уудлан гаргаад залбирай, ТЭРБЭЭР таныг сонсох болно. Хэрэв та хэн нэгэнд, тэр ч байтугай Түүнд ч мөн адил итгэхэд хүнд байвал энэ байдлынхаа тухай  Бурханд хэлээрэй. Тэгээд Түүнээс цааш хэрхэх замаа асуугаарай.

Хэрэв та өөрийгөө уучлагдах боломжгүй, хайрыг олоход ч найдваргүй нүгэлт хүн  гэж үздэг бол, Бурхан руу хандан өөрийн бүх зүрх сэтгэлээ өргөн, өнгөрсөн болоод өнөөгийн хийсэн бүх гэм нүглээ уудлан гэмшээд орхиорой. ТЭРБЭЭР таныг Над руу бүх зүрх сэтгэлээрээ ирж, Намайг дагаж амьдраасай хэмээн хүсдэг Түүний үйлст дуулгавартай байх хүслээ та илэрхийлбэл, ТЭРБЭЭР танд хайртай тэнгэр дэх Аав тань болох болно. Ром 8:14,15-д хэлэхдээ “Учир нь Бурханы Сүнсээр удирдуулдаг бүхэн Бурханы хөвгүүд мөн. Яагаад гэвэл та нар дахин айдас дотор амьдрахын тулд боолчлолын сүнсийг хүлээн аваагүй, харин Түүнийг, “Аав, Эцэг” хэмээн дуудагдах үрчлэлийн Сүнсийг хүлээн авцгаасан.”

Та зөвхөн өөрөө өөрийгөө хайрлах гэсэн амин хувиа хичээсэн хүсэл зорилгоо  орхин, Бурханы хайрыг мэдэхээр шийдвэр гарган ирвэл та Түүнээс найдвартай байдлыг олно. Өөрийгөө найдвартай хайранд байгаагаа мэдсэн тэр үеэс та, чин сэтгэлээсээ бусдыг анхааран халамжилж эхэлнэ. Цаашид танд хүмүүсээс ирэх эмээдсийн хандлагыг тэгтлээ их хүндээр авч үзэх шаардлагагүй болдог. Бурхан таныг уучилж, таныг хүлээн авах үед та Түүний хайрыг мэдэрч, хэн ч, юу ч Түүнээс үл авч, үл холдуулж чадах тийм харилцааг та Түүнтэй байгуулна.

Түүгээр ч барахгүй та бусад хүмүүсийн хэрэгцээний төлөө санаа тавих хэрэгтэйг ойлгож, мөн танд хайртай Бурханд үйлчлэх хичээнгүй хүсэлтэй болно. Таныг өөртөө анхаарал татах гэсэн дур хүсэл өөрийн тань хичээл зүтгэлээр холдох үед, Бурхан таныг ивээн ерөөж бас үнэний олон замыг таны оюун ухаанд нээж өгөх болно. Ариун Библийн 1 Коринт номын 13-р бүлгийн сургаал танд үүнийг ойлгоход тусална.

Энэ гайхамшигт харилцааг зөвхөн хүмүүс бидний талаас нураах аюул бий. Та  Түүнээс нүүр буруулан, өөр бурхад руу, өөр зам руу, бас бузар муу хүсэл болгоноо үйлдэж эргэх аваас та Бурханы хайраас холдон холдсоор одох болно. Танаас хичээнгүйлэн гуйя, Есүс Христээс нүүр буруулах алхмаа урьтал бүү болгоорой.

Бурханы гэр бүл гэж нэгдмэл хүмүүс энэ дэлхий дээр бас бий. ТЭРБЭЭР таныг, Түүнд үйлчилж, Түүний хүслийг биелүүлдэг хүмүүсээс бүрдсэн Өөрийн гэр бүл рүүгээ таныг аваачна. Энэ бол Түүний Цуглаан юм.

Есүс, “Хэрэв та нар бие биеэ хайрлавал, үүгээр бүх хүн та нарыг Миний дагалдагчид гэдгийг мэдэх болно” хэмээн хэлсэн юм. (Иохан 13:35) Энэ бол халамж анхаарал тавьдаг, хуваалцдаг, бас засч залруулдаг жинхэнэ бодит хайр билээ.

Хэрвээ та хайрын тухай илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл Иоханы Сайн Мэдээ номыг уншаарай. Есүс, Өөрийгөө зольж биднийг аврах авралын тухай зөнчийн хэлсэн үгсийг Исаиа 53-р бүлгээс уншаарай. Амлалтууд нь Дуулал 18, 23, 91-р бүлэгт байдгаас гадна  Дуулал 23-р бүлэг, 1 Коринт 13-р бүлгүүдийг уншиж, цаашид Библиэр аялах аялалаа Бурханаар хөтлүүлэхийг зөвшөөрөөрэй.

Ганцаардмал болон уйтгар гунигтай байдалд тань төгсгөл гэж бий. Өөрийн амьдралаа Бурханаар удирдуулаарай. Энэ нь ямар ч хүн Бурханы хайрыг хүлээн авч болох хамгийн агуу ивээл ерөөлүүдийн нэг юм. Бурхан таныг ивээх болтугай.

Хэрвээ Бурханы талаарх эрэл хайгуулд тань илүү тусламж хэрэгтэй бол энэхүү номын арын хуудсанд байгаа хаягаар бидэнд захиа бичээрэй.

1 Коринт 13:1-8, 13 “Хэрэв би тэнгэрэлчүүдийн болон хүмүүсийн  хэлүүдээр ярьсан ч харин надад хайр байхгүй л бол би жингэнэх зоос эсвэл цангинах цан болох байсан. Хэрэв би эш үзүүлэх авъяастай болон бүх нууцуудыг мэддэг, бүх талын мэдлэгтэй бөгөөд бүхий л итгэлээрээ уулыг нүүлгэж чаддаг байсан ч харин надад хайр байхгүй л бол би юу ч биш. Мөн хэрэв би, өөрийн бүх хөрөнгөө хуваан өгч, өөрийн биеийг шатаахаар тушаасан ч, харин хайр байхгүй л бол энэ нь надад ямар ч ашиг байхгүй.

Хайр нь тэвчээртэй, энэрдэг; хайр нь атаархдаггүй, хайр нь хэт өргөмжилдөггүй, бардамнадаггүй, зоргоороо авирладаггүй, өөрийнхийг эрдэггүй, цухалддаггүй, мууг сэтгэдэггүй, бурууг сайшаадаггүй, харин үнэнд баярладаг; бүгдийг хучдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдээр найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг.

Мөн эш үзүүллэгүүд зогсож, хэлүүд чимээгүй болж, мэдлэгүүд устсан ч хайр хэзээ ч зогсохгүй.”

“Харин өнөө үед итгэл, найдвар, хайр гурав байдаг ч эдгээрээс хамгийн агуу нь хайр билээ.”

Бидэнтэй Холбогдох

Товхимолыг Захиалах

Та дахин төрөх ёстой

Та биднийг дахин төрөхгүй бол Бурханы Хаанчлалыг харж чадахгүй, мөн Тэнгэрийн Улсын хаалга ч хаалттай байна гэдгийг Есүс бидэнд хэлсэн. Тиймээс бид,  ‘найз минь чи дахин төрсөн үү?, цуглааны гишүүн та дахин төрсөн үү?’ хэмээн асуудаг. Хэрэв үгүй бол та алдагдсан нэгэн юм.

Есүс хэлэхдээ: “Үнэнээр, үнэнээр Би чамд хэлье, хүн дахин төрөхгүй л бол Бурханы Хаанчлалыг харж чадахгүй” (Иохан 3:3) гэжээ.

Та: -Дахин төрнө гэж юуг хэлээд байна вэ? хэмээн асууж болох юм. Эхлээд өнөөдөр шинэ төрөлтийн талаар нилээн олон эндүүрэл байдаг тухай ярилцъя. Тухайлбал,  бидний зарим нь баптисм хүртсэн хэдий ч хараахан дахин төрөөгүй байдаг, энэ бол баптисм биш ээ (Үйлс 8:17-24). Энэ нь мөн цуглаанд хамрагдсанаар болдоггүй, зарим нь цуглаан дотор биднийг гэнэдүүлэн шургалсан хүмүүс ч байдаг (Галат 2:4). Мөн ЭЗЭНий ширээнээс идсэнээр ирдэггүй, зарим маань зохисгүйгээр идэж, ууснаас болж буруушаалыг авчирдаг (1 Коринт 11:29). Илүү сайхан амьдрах гэсэн хичээл зүтгэл болон өөрийгөө сайжруулснаар ирэхгүй, “... учир нь олон хүмүүс тэр хаалгаар орохыг хичээх боловч, Би та нарт хэлье: “Тэд чаддаггүй юм” (Лук 13:24). Мөн залбирлаар ирдэггүй, энэ талаар Есүс хэлэхдээ, “...энэ ард түмэн Намайг уруулаараа хүндэтгэн, амаараа Над руу ойртдог боловч үнэндээ тэдний зүрх сэтгэл нь Надаас хол оршдог”  (Матай 15:8) гэсэн байдаг.

Зарим хүмүүс: -Хэрэв би ядууст өгч, өвчтэй нэгэнийг эргэн очиж, байгаа бүхнээ бусадтай хуваалцаж, өдөр бүр чадах чинээгээрээ сайн байхыг хичээж, хийж чадах бүхнээ хийдэг байвал би эргэлзээгүй дахин төрнө хэмээн ярьдаг.

Эхийг дэлгэрэнгүй: Та дахин төрөх ёстой

(Матай 25:31-46). Гэвч бид хийж гүйцэтгэснээрээ ч дахин төрж яагаад ч чадахгүй юм. “Яагаад гэвэл махан биесийн бодлуудын мөн чанар нь Бурханы эсрэг дайсагнал тул Бурханы хуулинд  захирагддаггүй бөгөөд тэгээд ч боломжгүй юм” (Ром 8:7).

Иймээс бидний зүрх сэтгэл заавал өөрчлөгдсөн байх шаардлагатай. Бурхан эш үзүүлэгч Езекиелээр дамжуулан: “Тэгээд БИ та нарт шинэ зүрхийг мөн шинэ сүнсийг өгөх болно; та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг чинь аваад тэгээд та нарт махан зүрхийг өгөх болно” (Езекиел 36:26) хэмээн айлджээ.

Тэгвэл дахин төрөлт гэж юу вэ? Яагаад шинээр төрөх ёстой гээд байна вэ? Иохан 3:6 -д бичигдсэнчлэн: “Махан биеийн төрөлт нь махан бие; харин Сүнсний төрөлт нь сүнс юм” гэсний дагуу та юунаас төрнө, түүгээрээ байна.

Энэ хорвоод шинэ хүн төрөхөд, түүний шинэ амьдрал эхэлдэг. Үүнтэй адил Ариун Сүнс ирэх үед бид дээрээс дахин төрж, энэ ертөнц дээр Христ Есүсийн дотор бидний шинэ амьдрал үүсдэг. Ердийн төрөлттэй адилтгасан энэ дүр бидний амьдралаас хамааралгүйгээр дээрээс мэндлэх шинэ төрөлт бөгөөд үүнийг  Христ Есүс доторх шинэ амьдралын төрөлт гэдэг.

Есүс хэлэхдээ: “...Надад итгэгч хэн ч, хэзээ ч үхэхгүй, харин амьдрах болно...” (Иохан 11:26) хэмээн энэхүү төрөлтийг мөнхөд үргэлжлэх амьдрал гэсэн байдаг. Иймээс шинээр төрөх гэдэг нь бид гэм нүглээ Есүсийн өмнө гэмшиж, Түүний уучлалыг итгэлтэйгээр хүлээн авах үед ирдэг бөгөөд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт, шинэчлэгдсэн амьдрал, ЭЗЭНд үйлчлэх үйлчлэл зэргээс бүрдэнэ.

“Удаан байна гэх зарим хүмүүс шиг ЭЗЭН амлалтандаа хойрго байдаггүй; харин ч хэн нэгнийг үхүүлэхийг хүсдэггүй тул бүгдийг гэмшилд ирүүлэхийн тулд, ТЭРБЭЭР биднийг удаан тэвчдэг юм” (2 Петр 3:9).

Бид хэзээ дахин төрж болох вэ? Бурхан Ариун Сүнсээр дамжуулан хэлэхдээ: “...өнөөдөр та нар Түүний дуу хоолойг сонсож байгаа бол ...” (Еврей 3:7) гэжээ.

Энэ нь хэрэв та Бурханы дууг сонсоод, хариулах аваас хэн, хэзээ, хаана, хэдэн настай байсан ч хамаарахгүйгээр Бурхан руу ирж, Түүний Сүнсний тусламжтайгаар дахин төрөх болно. Ингэснээр бид Түүний хүүхдүүд нь бас өв залгамжлагчид, Христийн хамтран залгамжлагчид нь болдог (Ром 8:14-17).

Би үүнийг хэзээ, хэрхэн хүлээн авах вэ? Бурхан таны зүрх сэтгэлийн чин үнэнч байдлыг харахын зэрэгцээ Есүс Христэд итгэсэн таны зүрх сэтгэлээс гарах тунхаглалын үгийг сонсохыг хүсдэг (Ром 10:9-11).

ТЭРБЭЭР тан руу Ариун Сүнсний хүч чадлаар ирж, таны дотор зөв сүнсийг бүтээдэг (Дуулал 51:10). Иймд та Түүнд итгэсэн итгэлээр Христ Есүс дотор дахин төрж шинэ бүтээл болдог (2Коринт 5:17).

Шинэ төрөлт хүртэл өсөхөд, надад хэр их хугацаа хэрэгтэй вэ? Бид Бурханы Хаанчлалд төрөөд, Түүний хүүхдүүд болон өв залгамжлагчид нь болсон л бол, энэ үнэндээ хэрэггүй, эрхэм уншигч минь.

Бид бүхий л зүрх сэтгэлээр дөлгөөн даруу болж, Есүсийн өршөөл ба энэрэл рүү ирэхэд л энэ төрөлт нь тэр агшинд явагдах боломжтой.

Эцэст нь: Би шинээр төрсөн болон Ариун Сүнсийг хүлээн авсанаа хэрхэн мэдэж болох вэ?

Элч Павел,  Ром 8:9-д заахдаа: “...Хэрэв хэн нэгэнд Христийн Сүнс байхгүй  бол тэрээр Түүнийх биш юм” гэж хэлжээ. Библи бидэнд алдагдсан хүмүүс нь нүгэлдээ үхэж, буруушаагдан, дотоод сэтгэл нь ёрын муу зүйлээр дүүрэн байдаг талаар заасан байдаг. Тиймд “тэд дэлхий дээр Бурхангүй, дуулгаваргүй, найдваргүй, махан биеийн хүсэл, түүний бодол санаагаар амьдардаг” гэжээ.

Харин дахин төрсөн Христитгэгч нь Бурханы хүүхэд, Христ дотор амьд, аврагдсан, буруутгалгүй, сайхан сэтгэлтэй зөвт хүн болж ирдэг. Энэ хүн сүнслэг бодол санаатай, Ариун Сүнс болон итгэлээр дүүрэн, мөнх амьдралын төлөө найдвартай амьдардаг. Түүний гэм нүгэл Есүсийн цусаар халхлагдаж, бидний ойлголтоос ч илүү зүрх сэтгэл нь Бурханы хайр, амар тайванаар дүүрэн байдаг. Түүнд ЭЗЭНий хүслийг гүйцэлдүүлэх чин хүсэл, хүч чадал, хайр байдаг.

Тиймээс ч тэрээр тэнгэрийн улсад очоод амьдрах ЭЗЭНий амалсан орон байрыг, үхлийн булшнаас илүү  үзэж, итгэл болон найдвар дотор тэвчээртэй хүсэн хүлээдэг байна. “ Та нарт орон байр бэлдэхээр явах үедээ, Би хаана байна, та бүгдийг тэнд байлгахын тулд Би дахин ирж, та нарыг Өөртөө авах болно” (Иохан 14:3).

Тийм учраас бид асууж байна: Хэн нэгэн дахин төрөлтийн талаарх ойлголтгүйгээр хуучин байдлаа эвдэж чадах боломжтой юу? Энэ нь маш эргэлзээтэй. Учир нь Ром 8:16-д хэлэхдээ: “...энэхүү Сүнс нь бидний зүрх сэтгэлд, бид бол Бурханы хүүхдүүд гэдгийг гэрчилдэг” гэсэн байдаг.

Иймд эрхэм уншигч та өөрийн зүрх сэтгэлдээ жинхэнэ амартайван, баяр баясгаланг мэдрээгүй бол, та бүү зогсонги байдал дотор байгаарай. Учир нь та өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханаар удирдуулахыг үл хүссэн, мөн Түүнийг үл тоомсорлосон хэрэг болно шүү!

Тиймээс ТА ДЭЭРЭЭС ДАХИН ТӨРӨХ ЁСТОЙ.

Бидэнтэй Холбогдох

Товхимолыг Захиалах

Зовлонт дэлхийд зүрх сэтгэлдээ амартайван байх нь

Peace

Энэ дэлхийд асар олон хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ хоосорч, амартайван бус амьдарч байна. Тиймээс тэд байнга нэг юмыг хайна. Олон жил өнгөрсөн ч нэрлэж үл чадах тэр Нэгэнийг эрж хайна. Заримдаа мартахыг хичээнэ, гэвч дахиад л шинээр эрлээ үргэжлүүлнэ.

Агуу их эрэл хайгуул үргэлжилсээр! Олон хүмүүс амартайваныг алдар нэрээс, зугаа цэнгэлээс, хүч чадлаас, боловсролоос, мэдлэгээс, хүмүүсийн харилцаанаас мөн гэрлэлтээс хайдаг. Тэд өөрсдийн тархийг мэдлэгээр, хэтэвчээ эрдэнэс баялагаар дүүргэхийг хүсдэг боловч тэдний сүнс, зүрх сэтгэл нь хоосон үлддэг. Зарим хүмүүс амьдралын бодит байдлаас зугтан хар тамхи, архи хэрэглэх нь, тэдний хайж буй амартайван өөрсдөөс нь бултан одсоор байгааг тэд мэддэггүй ажээ. Тэдний эрж хайдаг бүх зүйл нь зөвхөн бүтэлгүйтэл, дэмий хоосон байдлын тойрогт хүргэдэг. Тиймээс хүмүүс бид одоог хүртэл хоосрол, ганцаардал, зүрх сэтгэлдээ түгшүүртэйгээр зовлонт дэлхийд амьдарсаар л байна.

“Амартайван!”  Энэхүү амартайван нь бидний эх орон, ард түмэнд болон бидний гэр орон мөн хамгийн чухал нь бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд маань оршин байна уу? Зуун зууны туршид зовлон шаналлын уйлах дуун цуурайтсаар аажим аажмаар дэлхийд илүү их гай зовлон, айдас түгшүүр бий болсоор тэр цуурай улам хүчтэй сонсогдох болжээ. Энэ нь хүндэт уншигч таны зүрхний уйлаан мөн үү? Сэтгэл үймж бухимдал нь давамгайлсан амьдралын дунд та дотоод сэтгэлдээ нам гүм байж, бүгдийг даван туулах хүч тэнхээ байна уу?

Эхийг дэлгэрэнгүй: Зовлонт дэлхийд зүрх сэтгэлдээ амартайван байх нь

Шинжлэх ухааны гэж хэлэгддэг төгсөшгүй олон янзын ололт амжилтууд дэлхийг илүү аюулгүй болгоход чиглэдэг хэдий ч хөгжин цэцэглэж буй улс орнууд амьдралыг улам бүр нарийн төвөгтэй, яривагтай болгосоор байна. Хүмүүс олон арга замаар өөрсдийн амьдралаа эцэг эхийнхээ бүтээснээс илүү хялбар хөнгөн болгохыг хичээдэг хэдий ч тэд амьдралаа улам л хэцүү амартайван бус болгодог. Хүмүүс сэтгэл зовсон, эцэж туйлдсан амьдралаар амьдарч байна. Ийм учраас дээрх асуултуудад хариулах зөвөлгөө, аюулгүй байдал болоод чиглүүлэг, итгэл, үнэн байдал хэрэгтэй. Мөн бидний зүрх сэтгэлд амартайван үнэхээр хэрэгтэй, бид үүнийг л хүсэж байдаг учраас эрэл хайгуулаа үргэлжлүүлсээр л байна.

Зүрх сэтгэлийн амартайван чи яасан нандин эрдэнэ вэ! Энэхүү нандин эрдэнийг энэ дэлхийн асар их зөрчилдөөн, үймээн, зовлон, цөхрөл дундаас олох боломжтой гэж үү?

Олон эрэл хайгуулын ихэнх нь дотоод талыг харахаа умартан, зөвхөн гадна өнгөн талд хүрч болох мэдэгдэж буй зүйлсийн дунд явагддаг. Учир нь хүмүүс дотор талаас минь юу нээгдэж харагдах бол гэхээс айдаг тул зүрх сэтгэлийнхээ түгшүүртэй байдлыг зовлонт энэ дэлхийд өгч түүнийг буруутгасаар байх боловч энэ бүхний эцэст эдгэрлийг өөрсдийн дотоод зүрх сэтгэлээс эхлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодоггүй юм. Эцсийн цагт өөрсдийн зүрх сэтгэлийг Бурханд өргөж, эргэн ирэгсэд юутай ерөөлтэй вэ, тэндээс тэд амартайваныг мэдэрч эхэлдэг ажээ.

Үймээн дунд буй Хүн

Бурхан анх хүнийг бүтээж, үзэсгэлэнт цэцэрлэгийн төгс амартайван дотор аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдруулж байв.

Харин Адам, Ева хоёр Бурханы тогтоож өгсөн анхны хуулийг зөрчих тэр үед хоёулаа гэмт хүмүүс болсон байлаа. Өмнө нь тэд Бурханы оршихуйд Түүнтэй хамт байсан болов ч одоо тэд өөрсдийгөө айдас, түгшүүр, ичгүүрийн хамт нууж эхэлсэн юм. Тэдний мэддэг байсан амартайван, баяр хөөр нь эсэргээрээ гэм буруу, ичгүүртэй байдал, айдсаар солигджээ. Үүнээс эхлэн энэ дэхийд зовлон, зүдгүүр; зүрх сэтгэлд хоосон орон зай, айдас, түгшүүр орж ирсэн юм.

Та Адам, Еватай адил Бурхантай эвлэрэхгүй амьдарвал бүхий л амьдралын тань хугацаанд айдас, түгшүүр дүүрэн байх болно. Та дэлхийн ялзралд хэт их анхаарал тавин,  амьдралдаа тодорхой зорилгогүй, өөрчлөлт гаргахгүй байвал таны аюулгүй байдал, хүнлэг мөс чанар хийгээд итгэлийн суурь бүгд ганхаж эхэлдэг. Энэ үед таны амартайван байдал алдагдана.

Гэм нүгэл нь хүнийг Бурханаас салгадаг. Ариун Библийн Исаиа 53:6-д “Бид бүгд хонь мэт төөрөн явж; бид хүн нэг бүр өөрсдийн зам руу эргэцгээв...” гэсэн бол “Учир нь бүх хүн нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдараас салцгаажээ” хэмээн Ром 3:23-д өгүүлжээ. Гэм буруу нь бухимдал, айдас, цухалдал болон бусад тааламжгүй байдлуудыг бий болгон хүнийг хаа ч явсан өдөөн зовоож байдаг. Эдгээр нь хүнд зовлон зүдгүүр, оюуны ядаргаа, туйлдлыг авчирдаг байна. Хүн өөрөө өөрийгөө хайрлах байдал нь анхны дуулгаваргүй байдлын үндэс юм. Энэ нь цаашдаа таны зүрхний өвчин болж, цөхрөл руу татах муу зам, бузар ёрын бүхний үндсэн гол хандлага нь болдог. Таныг өөрийн хүсэл, санаархал дотор хувиа хичээж эхлэх үед танд сэтгэлийн зовнил, тавгүйтэл бий болдог байна. Хувиа хичээсэн зам дээр удаан аялах бүрт танд ганцаардал, зовлон зүдгүүр улам илүү их ирэх болно.

Бурханлаг амьдрал амартайваныг авчирдаг

Та өөрийгөө төвөө болгон харахын оронд Бурхан руу эргэж, Түүнийг өөрийн амьдралын төв мөн зорилгоо болгох хэрэгтэй. Хязгааргүй гэрлийн дотор орших, амьд Бурхангүй амьдрагч таны төвд, өчүүхэн санаа зоволтоос болж уналтанд амархан ордог  ялархсан, айдас түгшүүр бүрэлдэн байдаг. Хэрэв та өөрийнхөө дотор амьд Бурхантай хамт байвал таны амьдралын бүх салбарт өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө “төв”-өөс эргэн тойрноо бүгдийг дүүрэн харсан үнэ цэнэтэй амьдралд хүрэх болно. Та зөвхөн Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ “төв” болгож чадвал тогтвортой байдал болоод амар тайваныг авчирч чадна.  Ариун Библийн “Дуулал ном”-ыг бичигч нь: “Зүрх минь бат бэх байна, өө Бурхан минь, Зүрх минь бат бэх байна, би дуулж мөн  магтаалыг өргөнө” хэмээн тунхаглажээ. (Дуулал 57:7)

Бурханд бүхий л итгэлээ өгсөн нэгэн нь зүрх сэтгэлийн баяр хөөр, амартайван байдлын нам гүмийг мэдэрч чадна. Зүрх сэтгэл маань Бурхантай холбогдох тэр үед хэдийгээр бидний гадна зовлон зүдгүүр байх боловч, бид дотоод төвдөө амартайвантай байна. Тиймээс 2Коринт 4:8-д бичигдсэний дагуу: “...бид бүх талаараа хавчигддаг ч зовдоггүй; бид нөхцөл байдалд цөхөрдөг ч аргаа бардаггүй”.

Есүс Христ бол амартайваныг бүтээгч

Есүс бүх хүмүүсийг хамгийн утга учиртай, өөрчлөгдсөн амьдралд урьдаг. Матай 16:24-д “Тэгээд Есүс Өөрийн дагалдагчдад, ‘Хэрэв Намайг дагахыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө үгүйсгэг, тэгээд өөрийн загалмайг аваад, Миний араас дага....’ ” гэсэн бол, 2 Коринт 5:17-д “Тиймээс хэн нэгэн Христ дотор байвал, тэрээр шинэ бүтээл мөн; эртний юмс өнгөрч, харин одоо бүх юмс шинэ болжээ”.  “Над руу ирээрэй”  гэсэн Түүний урилгыг та хүлээж авахад бэлэн байна уу? Матай 11:28-29д “Хүнд ачаа үүрсэн, эцэж ядарталаа хөдөлмөрлөсөн бүгд Над руу ирэгтүн, Би та нарт амралтыг өгье. Миний буулгыг өөрсөд дээрээ ав, тэгээд Надаас суралцагтун; учир нь Би бол дөлгөөн, зүрхэндээ даруу тул та нар зүрх сэтгэлдээ амралтыг олох болно” гэжээ.

ТЭРБЭЭР танд харанхуйн оронд гэрлийг, эргэлзээний оронд итгэлийг, тэмцлийн оронд амартайваныг, уй гашуудлын оронд баяр хөөрийг, зүдрэлийн оронд амралтыг, цөхрөлийн оронд найдварыг, үхлийн оронд амийг өгөхөөр гараа сунгаж байна.

Бурхан хүнийг бие мах бодиос гадна, амьд сүнс сэтгэлтэй мөн Өөрийн Бүтээгчтэйгээ нөхөрлөлд хамт байлгахаар бүтээсэн юм. Дуулал 42:1-2-р ишлэлүүдэд: “Буга горхины усыг хүсдэгийн адил, миний сэтгэл Таныг хүсдэг, өө Бурхан минь. Миний сэтгэл амьд Бурханаар, Бурхан танаар цангаж байна; би хэзээ хүрэлцэн очиж, Бурханы өмнө үзэгдэх вэ?” хэмээн бичсэн байдаг. Гэмт хүний сүнс сэтгэлийн хоосон орон зайг зөвхөн амьд Бурхан дүүргэж өгдөг тул та хэзээ нэгэн цагт Бурхантай гарцаагүй нөхөрлөж, амартайваныг хүлээн авах тэр үеийг хүртэл, та хэзээ ч амартайван дотор байж чадахгүй гэсэн үг юм.

Бидний зүрхэн дэх тулааны талбар

Хэдийгээр бидний сүнс сэтгэл Бурханд хамааралтай боловч бидний төрөлхийн нүгэлт чанар Түүний замуудын эсэргүүцдэг. Хүний сүнс сэтгэлийн нэг хэсэг нь Бурханыг хайж хүсэн тэмүүлж байхад, харин нөгөө хэсэг нь махан биеийн хүсэл рүү тэмүүлж байдаг. Иймд бидний зүрх сэтгэл үргэлж зөрчил, тулалдааны талбар болдог. Дотоод тэмцэлдээн ихэвчлэн сэтгэлийн түгшүүр болон хэтэрхий их ачаалалтай байснаас болдог байна. Бид Бурхангүй бол Исаиа 57:20-д бичигдсэнчлэн: “Харин хорон хүмүүс нь замаг болон хогоо гаргаж хаяхаар зогсолтгүй давалгаалах тэнгис мэт байдаг. Хорон муу хүмүүст амар тайван гэж үгүй...” гэж хэлэгдсэнтэй адил байх болно.

Бурхан бидний бүхий л амьдрал, зүрх сэтгэл, бие махбодь болон сүнсийг бүтээсэн төдийгүй биднийг бүрэн ойлгодог билээ. ТЭРБЭЭР, бидний амьдралыг удирдахаас нааш бидэнд амартайван гэж байхгүй. ТЭРБЭЭР нь зөвхөн дэлхийн Эзэн биш. Харин таны, миний  амьдралыг эхнээс нь төгсгөл хүртэл мэддэг НЭГЭН билээ. ТЭРБЭЭР энэ дэлхийд ирэх үедээ ч бидний тухай бодож байсан талаар өгүүлэхдээ: “...үхлийн сүүдэр болон харанхуйд суугсдад гэрэл өгөхийн тулд, бидний өлмийг амартайваны зам руу хөтлөх болно” гэжээ. (Лук 1:79)

Амартайваны Ханхүү таныг Өөр лүүгээ дуудан, урьж байна.

Хэрэв та Түүн дээр очвол, Түүний өгдөг эрх чөлөөн дотор сэтгэлийн уужрал болоод амралтыг олох болно. Тиймд “...таны амартайван гол мэт байж...” (Исаиа 48:18), “...бүх оюун ухаанаас дээгүүрх Бурханы амартайван нь та нарын зүрх сэтгэл болон бодол санаануудыг чинь Христ Есүс дотор сахин хамгаалах болно” (Филиппой 4:7) хэмээн бичигдсэнчлэн байх аж. Та Есүс дээр ирж, хүнд дарамт ачаагаа Түүнтэй хуваалцмаар байна уу? Мөн ТЭРБЭЭР хэлэхдээ: “Би та нартай хамт амартайвныг үлдээж байна, Би Өөрийн амартайванаа та нарт өгнө; дэлхий өгдөг зүйлийг бус, өөр зүйлийг Би та нарт өгч байна. Та нар зүрх сэтгэлээ бүү зовоо, мөн бүү айдастай байг.” (Иохан 14:27) гэжээ.

Итгэл ба найдвар нь айдас болон түгшүүрийн эсрэг эм юм. Бурханд итгэх нь ямар сайхан амралт вэ? Тэр Найз биднийг үргэлж бодож, халамжилдаг. Ийм атал та юунд санаа зовж, тавгүйтнэ вэ? Мөнхийн мөнх цорын ганц таны Найз хэзээ ч хувирахгүй, хайр нь хэзээ ч мөхөхгүй. Тиймээс                     1 Петр 5:7-д “ТЭРБЭЭР та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас; бүх санаа зовнилоо Түүнд тавьж өг” гэжээ. Тулаан төгсөх үед Түүнээс амартайван ирдэг. Тиймээс та яагаад өөрийн амьдралаараа Эзэнд эргэж, бууж өгөхгүй байна вэ? Сайн анхаараарай, хэрэв та итгэвэл санаа зовохгүй. Хэрэв танд санаа зоволт байсаар байвал та Түүнд итгээгүй байгаа хэрэг юм.

Исаиа 26:3-д “Танд итгэдэг учраас бодол санаагаар бат зогсогч хүнийг Та төгс амартайван дотор хамгаална” хэмээн өгүүлсэн юм.

Бухимдал бол таны зүрх сэтгэлийн амар-тайваныг хулгайлагч хор юм. Энэ нь зоригийг мохоож, найдваргүй эргэлзээнд байлгахад хүргэдэг. Танд шударга бус зүйл хийсэн хүмүүсийг уучлахад хэцүү ч, та өөрөө Бурханаар уучлагдахыг хүсч байвал тэднийг заавал уучлах хэрэгтэй. Матай 6:14-д “Хэрэв та нар, та нарын эсрэг нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг уучилбал, Тэнгэрлэг Эцэг тань та нарыг мөн уучлах болно” гэжээ.

Таны зүрхэнд итгэл төрөх үед өөрийн хүслээр бууж өгөх чадалтай болж ирдэг.  Бухимдал болон уур уцаарын оронд таны зүрх сэтгэл хайр ба энэрэлээр дүүрэхэд та амартайваныг мэдэрдэг. Есүс таны зүрхийг ноёрхох үед та дайснуудаа хайрлах болно. Энэ нь бид зөвхөн Христийн өмнө гэм нүглээ хүлээн зөвшөөрч, аврагдсанаар биелэгддэг юм.

Нүглийн төлөө гэмшиж улайх нь зүрх сэтгэлийг амартайванд хүргэдэг

Та хийсэн гэм нүглээ өнгөрч, ард үлдсэн хэмээх бодолд хөтлөгдөж байгаа бол тэр нь танд хожим зовлон зүдгүүрт ачаа болж тэвчиж чадмааргүй их хүнд дарамт болж ирдэг. Үйлс 3:19-д “Тиймээс та нар эргэцгээ, гэм нүглүүд чинь цагаагдахын тулд гэмшицгээ, тэгээд Эзэний оршихуйгаас сэргээх цаг нь ирэх болтугай...” хэмээн Эзэн сэргэлтийг өгдөг гэдгийг баталсан бол 1 Иохан 1:9д “Хэрэв бид нүглээ гэмшвэл, ТЭРБЭЭР итгэмжит мөн зөвт тул бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг цэвэрлэнэ” гэсэн хүнд дарамтыг цэвэрлэж өгдөгийг хэлэв. Эндээс дүгнэж хэлэхэд, та Эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрч, Түүнтэй хамт амартайван байх болно. (Ром 5:1)

Дуулал 23-р бүлэгт Давид хаан өөрийн итгэлийг Бурханд илэрхийлсэн байдаг. Тэрээр өөрт мэдэрсэн амартайваныг маш тодорхой өгүүлэн бичсэн юм. Энэхүү амартайван болон нөхөрлөл нь Хоньчинтойгоо амин чухал нөхөрлөлд байдаг хүн бүхэнд байдаг.

Дуулал ном

Хорин гуравдугаар бүлэг

“ЭЗЭН бол Миний Хоньчин, надад хүсэх зүйл үгүй. ТЭРБЭЭР намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, намайг намуухан усны дэргэд хөтөлдөг. ТЭРБЭЭР миний сэтгэлийг сэргээдэг; ТЭРБЭЭР Өөрийн Нэрийн төлөө намайг зөвтийн зам дээр хөтөлдөг. Тийм ээ, би үхлийн сүүдэртэй хөндийгөөр алхах боловч, би ямар ч бузар муугаас айхгүй; учир нь Та надтай хамт байдаг тул Таны очирт таяг болон Таны шийдэм намайг тайвшруулдаг. Миний дайснуудыг байх үед, Та миний өмнө ширээ бэлдэж өгдөг; Та миний толгойг тосоор тослоход; миний аяга дүүрдэг. Сайн сайхан болон энэрэл нь миний амьдралын бүхий л өдрүүдэд лавтайяа намайг дагах болно; харин би ЭЗЭНий өргөөнд үүрд мөнхөд оршин суух болно.”

Та энэ Хоньчиныг мэдэх үү? Та Түүнд итгэж найдмаар байна уу? Эш үзүүлэгч Исаиа Түүнийг зөөлөн, нигүүлсэнгүй Хоньчин гэдгийг өгүүлэхдээ: “ТЭРБЭЭР хоньчин мэт сүргээ хариулж, Өөрийн мутарт хургануудаа цуглуулан цээжиндээ тэврээд, хургатай хонийг алгуур хөтөлнө” гэжээ. (Исаиа 40:11) Одоо та эргэлзээнээсээ салж,  Бурханы мөнхийн амар амгалан тэвэрт байхад бэлэн байна уу? Мөн та Түүнд өнгөрсөн гэм нүглүүдээ, одоо байгаа сорилт, ирээдүйн айдсыг даатгаж, Түүнд бууж өгөхөд бэлэн байна уу? ЭЗЭН танд сонголтыг өгсөн. Энэ бол таны хийх зүйл мөн.

Хувиршгүй Амартайван

Таныг Есүс Христ рүү бүхий л зүрхээрээ ирэх үед таны зүрх сэтгэлийн амартайваны эрэл дуусах болно. Тэгээд та энэхүү шүлгийг хэлж чадна:

Амартайван үгүй газарт би амартайваныг мэднэ 
Ширүүн салхи үлээх тэр газар амар тайван байна. 
Нүүр нүүрээрээ уулзах тэр нууц газар луу 
Би ЭЗЭНтэйгээ хамт явна.

  • Ральф Спалдин Кушмэн

Та зовлонт дэлхийд зүрх сэтгэлдээ “Амартайван”-ыг оллоо! яг одоо өөрийн зүрх сэтгэлийн хаалгыг Есүс Христэд нээгээрэй, тэгээд ТЭРБЭЭР танд хэзээ нэгэн цагт, хэзээ ч  төгсөшгүй төгс амартайван амьдрах Тэнгэрийн улсын хаалгыг нээж өгөх болно.

Бидэнтэй Холбогдох

Товхимолыг Захиалах