Сонсооч, Хэн таныг дуудаж байна вэ?

The listening lamb

Иоханы Сайн Мэдээ ном 10:1-8 Сонсоорой, та хичээнгүйлэн сонсоорой, таныг хэзээ нэгэн цагт, хаа нэгэнтээгээс, хэн нэгэний дуу хоолой, хаанаас ирж байгаа нь мэдэхгүй хэрнээ таныг нэрээр тань дуудахыг сонсож байсан уу? Эсвэл эргэн тойрны шуугиан ихтэй газраас таныг чангаар дуудахыг сонссон ч байж болох юм.

Сонсооч, тэр дуу хоолой нь: Та хэн бэ? Таныг хэн гэдэг вэ? Та хаанаас ирсэн бэ? Та хаана амьдардаг вэ? Та хаашаа явж байна вэ? хэмээн дуудаж байна.

ЗӨВХӨН ТАНЫГ!

Эхийг дэлгэрэнгүй: Сонсооч, Хэн таныг дуудаж байна вэ?

Мэдээж, та төрсөн нутгийнхаа нэрийг мэднэ. Магадгүй та хэзээ ч төрсөн нутгаасаа өөр газар очиж, амьдарч үзээгүй байж болно. Гэвч таны төрсөн газар чинь улс орны  маань нэгээхэн хэсэг болж, харин улс орон маань энэ дэлхийн томоохон хэсэг болдгийг та мэдэх байхаа.

Библи

Дэлхий нь ойролцоогоор 6000 жилийн өмнөөс Бурханаар бүтээгджээ. Бурханд  нэгэн ном байдаг бөгөөд түүнийг Библи хэмээн нэрлэжээ. Бурхан тэрхүү номонд дэлхийг болон хамгийн анхны эрэгтэй, анхны эмэгтэй хүмүүс хэрхэн бүтээгдсэн талаар өгүүлсэн байдаг. Бурхан хүнийг Өөрийн дүр төрхтөй адил бүтээсэн юм. Харамсалтай нь хүмүүс Бурханы заасан замаар явалгүй адлаа гаргаж нүгэлд унав. Энэ цагаас эхлэн үр хүүхдүүд төрцгөөж, хүмүүс үхэцгээдэг болов. Тэд мянга, мянгаараа төрж, үхэцгээдэг болжээ.

Та өөрийн эцэг, эхээс төрсөн. Гэвч үнэндээ таныг жинхэнэ амьд Бурхан бүтээсэн юм. ТЭР бол бүгдийг бүтээсэн. Та хэзээ нэгэн цагт, Бурхан энэ бүгдийг яаж ийм гайхамшигтай бүтээсэн юм бол, ТЭРБЭЭР намайг хэрхэн бүтээсэн юм бол хэмээн бодож байв уу? Эсвэл эцэг, эх минь намайг төрүүлсэн үүнд Бурхан ямар хамаатай юм бэ? гэж өөрийнхөө цэцэрхэл дотор бодсоор, Бурхантай тэрсэлдсээр байна уу? Эцэг,эх тань танд дуудах нэрийг хайрладаг бол гайхамшигт Бурхан таны энэхүү нэрийг ч бас мэддэг билээ.  Ямар ч хэлээр нэрлэгдсэн бай хамаагүй, ТЭРБЭЭР бүх хүмүүсийн нэрийг мэддэг. Бурхан биднийг бүтээсэн тул ТЭРБЭЭР бидний тухай бүгдийг мэддэг юм. Тиймээс ч бид Түүнд хамааралтай тул, биднийг эцэг, эхээс маань ч илүү хайрладаг. Бурхан бол бидний Тэнгэрлэг Эцэг бөгөөд эцэг эх маань бидний талаар санаа тавьдагаас ч илүүгээр ТЭРБЭЭР бидний төлөө санаа тавьдаг.

Бурхан

Бурхан бол хаа сайгүй байж, үргэлжид мөнхөд оршдог. Тиймээс ч ТЭРБЭЭР  Өөрийн Сүнсийг бидэн рүү үлээн, амь амьсгалыг өгөөд, мөнх амьдралыг хайрласан билээ.

Гэвч гэмийн үр дагавраас болоод бидний махан бие маань үхдэг болж харин бидний дотор оршигч сүнсийг мөнх амьдруулахаар ТЭРБЭЭР өгсөн юм. Иймд та жинхэнэ амьд Бурханыг мэдэх үү? Магадгүй, та: “Бурхан гэдэг чинь Хэн юм бэ? Тэр хаана байна вэ?” хэмээн асууж болох юм. Үнэндээ, та Түүнийг мэдэхийг хүсэж байна уу? Тийм ээ та  бүр, зүрх сэтгэлийн гүнээс та үүнийг мэдэхийг хүсэж байгаа.

Үнэндээ, та хэзээ ч Бурханыг хараагүй. Энэ махан биеэр Түүнийг харах ч боломжгүй. Гэхдээ энэ нь ерөөсөө байхгүй гэсэн үг биш ээ. Ганц үнэн бол зөвхөн цорын ганц Бурхан байдаг. Дэлхийд Түүнгүйгээр орших ямар нэгэн эзэнгүй зүйлс, хоосон орон зай гэж байхгүй, учир нь жинхэнэ амьд Бурхан л Өөрийн тэнгэр ба газрыг дүүргэж байдаг. ТЭРБЭЭР нэг цаг мөчид хаа сайгүй оршдог. Бурханы гэр бидний дээр тэнгэрт оршдог бөгөөд тэнд нь төгс сайхан орон байр бий. Тиймээс Түүний дууг сонсоод, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ТЭРБЭЭР бас оршин байдаг юм.

Би  Бурханыг мэдэхийн тулд хэрхэн суралцах вэ? Магадгүй, та ч гэсэн Түүнийг мэдэхийг хүсэж байж болох юм? Тиймээс биднийг хэрхэн суралцах талаар Бурханд гайхамшигтай төлөвлөгөө байсан төдийгүй түүнийгээ ч бидэнд үзүүлсэн юм. Энэ бол Түүний цорын ганц хүү Есүс Христ байв. Бурхан Өөрийгөө Хэн болох, ямар агуу вэ? гэдгийг харуулахын тулд Өөрийн цорын ганц Хүү Есүсийг Тэнгэрийн Улсаас илгээсэн юм. Бурхан ба Есүс бол нэгдмэл юм. Бурханы Хүү амалсан амлалтын дагуу энэ дэлхийд гайхамшигийг харуулан хүүхэд адил төрж, өсөн Бурханы хайрыг хүмүүст Өөрийн биеэр үлгэрлэн үзүүлэв. Түүнчлэн хүмүүст Бурхан бол Ариун, гэм нүглийг тэвчдэггүй гэдгийг хэлж сургасан юм. Тиймд Бурхан биднийг гэм нүглээсээ салж, аврагдах замыг төлөвлөсөн нь Өөрийн Хүү Есүсийг загалмай дээр нүгэлт нэгэн болгон хадуулсан юм. Есүс, Эцэгийн хүслийн дагуу Тэнгэрийн улсын хаан суудлаа орхин, Өөрийн амьдралыг хамгийн дорд болгон энэ дэлхийн хүмүүст харуулсан нь Түүний хайр хичнээн агуу байна вэ гэдгийг харуулсан.

Энэхүү хайрын илэрхийлэл бол ТЭРБЭЭР энэ дэлхийн бүх гэм нүглийн төлөөсийг төлөхөөр золиос болсон явдал байв. Тодруулбал: Есүс, таны болон хөвгүүд, охид, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс бүгдийнх нь хэзээ нэгэн цагт үйлдсэн бүх гэм нүглийн төлөө золиос болсон юм.

Есүс загалмай дээр цовлогдоод, тэндээ үлдсэн үү? Эсвэл хадан булшинд оршуулагдаад тэндээ үлдэж ялзарлыг үзсэн үү? Үгүй ээ, ТЭРБЭЭР гурав хоногийн дотор хадан булшнаас үхлийг ялан дийлж, амилсан юм. Дараа нь Есүс Тэнгэрийн Улс руу эргэн явж, Бурхан Эцэгээс дэлхийн төгсгөл ирж байна хэмээн хэлэх цагийг болон дэлхий рүү дахин ирэх цагийг хүлээж байна. Тэр үед Есүс бүх хүмүүсийг шүүх зөвт, шударга шүүхийн Шүүгч нь байх болно.

Хэрэв танд Иоханы Сайн Мэдээний ном байвал 10-р бүлгийг уншаарай. Тэр номонд Есүс хүмүүст юу гэж хэлсэн талаар бичигдсэн байдаг. Тухайн үед Түүний хэлсэн бүх үг - үнэндээ өнөөдөр бидний хувьд ч хүчин төгөлдөр хэвээрээ байна. Есүс хэлэхдээ: “Би бол сайн Хоньчин, Өөрийн амийг хоньдынхоо төлөө өгнө” гэжээ. Энд дурдагдсан хоньд гэдэг нь бид юм. Түүний хоньдууд нь Түүний дуу хоолойг таньдаг. Есүс тэднийг нэрээр нь дуудах бөгөөд харин Түүний дуу хоолойг танихгүй нэгэн нь тэднийг дагахгүй.

Танихгүй нэгэний өөр дуу хоолой

Түүнээс бид зугтаж явах ёстой, танихгүй нэгэн гэгч хэн бэ? Өө, тэр бол хулгайч! Түүнд хоньдын төлөө гэсэн ямар ч үйлс байхгүй. Тэр бол худалч. Түүний дотор үнэн байхгүй. Тэр бол диавол бөгөөд бидний дайсан болох Сатан юм. Тэрээр юуны түрүүнд Бурханы дайсан болсон. Тэрээр нэгэн цагт Тэнгэрийн Улсад сайн тэнгэр элч байж, Бурханы оршихуйд Түүнтэй хамт байлаа. Гэвч тэрээр бардам болж, өөрийгөө Бурханы эсрэг өргөмжилжилж эхэлжээ. Тэр үед, Бурханы эсрэг тулалдахад, олон тэнгэр элчүүд түүнтэй нэгдсэн байна. Бурханд бүх хүч чадал байдаг тул ТЭРБЭЭР Сатаныг ялж, түүнийг бүх дагалдагчдынх нь хамт Тэнгэрийн Улсаас хөөжээ. Үүний улмаас Сатан Бурханыг үзэн ядах болжээ. Тэр хэзээ ч дахин Бурханд ойртож чадахгүй болсон учир өөрийн уур хилэнг Бурханы бүтээлүүд болох дэлхийн хүн төрөлхтөн дээр асгав. Учир нь тэрээр хүнээр нүгэл үйлдүүлж, хүн бүрийг нүгэл рүү уруу татах гэж оролддог болов. Гэм нүгэл нь хэзээ ч Тэнгэрийн Улс руу нэвтэрч чадахгүй.

Харагтун бас өөр нэгэн газар бий. Бурхан түүнийг диавол болон түүнтэй хамт  урвасан тэнгэр элчүүдэд зориулан бүтээсэн юм. Тэр газрыг -Там гэдэг. Там бол зовлон зүдгүүр, тарчлалын газар билээ. Тэнд хэзээ ч унтардаггүй, мөнхөд шатаж буй галт нуур байдаг. Тэр газарт диавол болон түүний дагалдагчид мөнхийн шийтгэлээ үүрэх болно. Хэрэв бид Сатаны дуу хоолойг сонсохоор шийдвэр гаргах аваас, Бурхан биднийг энэ аймшигт газар луу илгээхээс өөр аргагүй болно.

Сатан биднийг тамын тухай бодохыг хүсүүлдэггүй. Учир нь тэрбээр энэ талаар нууж хаацайлдаг. Мөн Бурханы талаар бодохыг бүр ч хүсүүлдэггүй. Тиймээс ч бидний анхаарлыг Бурханаас тусгаарлахыг байнга чармайж байдаг. Харин тэрбээр, өөрийнхөө дуу хоолойг бидэнд сонсгохыг хичээдэг. Тиймээс та одоо анхаарлаа хандуулна уу! Хэзээ нэгэн цагт танихгүй нэгэний дуу хоолой болох энэхүү өөр дуу хоолой танд сонсогдож байсан уу? Сатан заримдаа өөрийн үйлсийг сайн зүйлс хэмээн бидэнд итгүүлэхийг санал болгодог. Заримдаа тэрбээр бидэнд: “Би бусдаас илүү. Би бол маш чухал хүн. Би анхдагч нь. Юу ч болж байсан би л авах ёстой. Би өөрийнхөө эрхийн төлөө тулалдах ёстой. Би хулгай хийгээд ч баригдахгүй дажгүй хүн шүү. Бүгд худлаа ярьдаг шиг би гэсэн худал ярьж яагаад болохгүй гэж? Миний ухаанд эргэлддэг бузар муу бодлууд тийм ч муу биш шүү, тиймд хэн миний бодлыг мэдэх билээ. Бохир үг хэрэглэн хүмүүсийг инээлгээх нь бас л дажгүй шүү” гэх мэт маш олон муу бодлуудыг бидний оюун ухаанд төрүүлдэг. Зарим үед таныг сэтгэлээр унасан хүнд байдалд байхад: “Би сайн нэгэн биш тул яагаад цаашид үргэлжлүүлэн амьдрах хэрэгтэй гэж?” хэмээн санаашрах бодол руу ч, уруу татагдаж,  цаашлаад өөрийнхөө амийг хөнөөх хүртэл оюун бодлыг маань удирдан хөтөлж байсан байх? Тиймээс эдгээр бүх бодлууд нь чөтгөрийн дуу хоолой юм. Тэрээр худалч учраас биднийг ч гэсэн өөртөйгөө адил худалч болгохыг хичээдэг. Тэрээр хулгайч тул мөн л биднээр хулгай хийлгэхийг хүсдэг. Тэрээр алуурчин тул бусдыг үзэн ядахыг бидэнд уриалан, хэн нэгэний амьдралыг сүйрүүлэхээр дууддаг. Тэрээр таныг өөрийгөө нуухад хүргэдэг. Тэрээр бүх зүйлийг харанхуйд хийх дуртай байдаг.

Иймд та түүний дуу хоолойг сонсох үед танд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Таны дотор болон зүрх сэтгэлд чинь тааламжтай байх болов уу?

Гэвч, энэ нь үнэндээ сайн зүйл биш тул таныг аз жаргалгүй, баяр хөөргүй болгодог. Тиймээс Сатан ямар вэ? гэдгийг эндээс ухааран харах хэрэгтэй.

Есүс Хоньчины Дуу Хоолой

Та Есүсийг Сайн Хоньчин гэдгийг мэдэх үү? Та Түүний хонь байхыг хүсэж байна уу? Түүний дуу хоолойг таньдаг болмоор байна уу?

Тийм ээ, энэ бүгд танд боломжтой. Гэхдээ та өөр нэгэний дуу хоолойг дахин хэзээ ч сонсохгүй  болсон үед л та Түүнийг сонсох болно.

Одоо, та чимээгүй тайван байх үедээ дөлгөөн, зөөлөн Есүс таныг: “Бүхий л амьдралаа Надад өгөөрэй” хэмээн дуудах, Түүний дуу хоолойг сонсох болно. Та Есүсийг сонсох үед, ТЭРБЭЭР, өөрийн хийсэн бүх гэм нүглүүдийнхээ төлөө гэмших шийдвэр гаргахыг танаас хүсэх болно. Заримдаа та маш тайван, чимээгүй байх үедээ: “Өөрт байгаа бүх зовлон, дарамтаас ангижрахын тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ? Би сайн сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Би дахин хэзээ ч өлсдөггүй, өвддөггүй, зовдоггүй тэр газар байхыг хүсэж байна. Намайг үхэх үед, надад юу тохиолдох бол?” хэмээн янз бүрийн бодлууд төрдөг байж болох юм. Магадгүй танд үүнээс ч илүү олон бодлууд эргэлддэг байсан байх. Харин энэ бол Есүс таныг дуудаж буй дуу хоолой юм. Заримдаа та, өөрөө яагаад  гэдгээ ч мэдэхгүй уйтгар гунигт автдаг уу? Эсвэл та ганцаараа биш байсан ч өөрөө өөртөө ганцаардлыг мэдэрдэг үү? Магадгүй, таны зүрх сэтгэл, таныг бүтээсэн, мөн таныг хайрладаг НЭГЭН болох Бурханыг үгүйлэн ганцаарддаг байж болох юм.

Есүс бол Өөрийн алдагдсан болон төөрсөн хоньдоо дууддаг Хоньчин юм. ТЭРБЭЭР таныг эрэн хайсаар, хайсаар мөн таныг намуухан дөлгөөн дуу хоолойгоор дуудан дуудсаар, дуудсаар байна!

Хэрвээ та Хоньчиныхоо дууг сонсвол, тэр үед л Түүнд хариулаарай. Өөрийн үйлдсэн гэм нүглийнхээ талаар Түүнд хэлээрэй. Та юу мэдэрч байгаагаа Түүнд зүгээр л хэлээд, Түүнээс намайг авраач хэмээн зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс ярин гуйгаарай. Үүнийг залбирал гэдэг юм.

Хэзээ нэгэн цагт та Тэнгэрт оршдог амьд Бурханд залбирч байсан уу? Тэгвэл яг одоо залбираарай. Есүс таныг сонсоод, таныг ойлгох болно. Тэгээд таны хүсэн хүлээж байсан амартайвныг, танд өгөх болно.

Тиймээс та Түүний хонь байж, Түүний дуу хоолойг танихыг хүсэхгүй байх гэж үү? Үнэндээ ТЭРБЭЭР таны гэм нүглийн хүнд ачаа, дарамтыг танаас авч хаяад, таны үнэнч Найз байхыг хүсдэг. ТЭРБЭЭР таныг айдсаа ялан дийлэхэд тань туслах болно, тэгснээр та зүрх сэтгэлдээ баяр хөөртэй болж, Түүн шиг бүхнийг хайрладаг, сайхан сэтгэлтэй болох  болно.

Түүнчлэн таныг Христитгэгч болсонд найз нөхөд тань, танаар доог тохуу хийж басамжилсан ч, үүнд санаа бүү зов, энэ үед Есүс танд санаа тавих болно гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Мөн танихгүй нэгэн таныг дахин сорих үед, Есүс танд сорилтыг даван гарахад тусалах болно гэдэгт та итгэх хэрэгтэй.

Хэрэв та Хоньчины хайрын ариун мутарт аюулгүй амьдарч байгаа бол, эцсийн цагт ТЭРБЭЭР таныг Бурханы гайхамшигтай, аз жаргалтай гэрт, Өөрсөдтэйгөө хамт мөнхөд амьдруулахаар авч явна гэдгийг та мэдэх болно!

Бидэнтэй Холбогдох

Товхимолыг Захиалах